domáce pivo

Ohlasovacia povinnosť

Od 1.1.2023 vstúpila do platnosti novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Vďaka tejto novele sa od 1. 1. 2023 na doma vyrobené pivo pre vlastnú spotrebu a spotrebu domácnosti vzťahuje nulová sadzba spotrebnej dane. Zároveň ale vzniká […]

Ohlasovacia povinnosť Read More »